ભાષાઓ

ઓટો રિફિનીશ પેઇન્ટ્સ - ઈનોવેશન

નવીનતમ ઉમેરો :

  • 2014માં ભારતમાં સુપર પ્રીમિયમ રીટેન પીજી ઈકો હાઈબ્રિડ સિસ્ટમ રજૂ થઈ.
  • 2015માં ભારતમાં માસ્ટર મિક્સ સિસ્ટમ રજૂ થઈ
  • 2015માં સુપરફાસ્ટ પ્રાઈમરની રજૂઆત થઈ 
  • 2016માં ઈકો ક્લીયરની બજારમાં રજૂઆત થઈ.

SEND US YOUR QUERIES

અમને તમારા પ્રશ્નો મોકલો