ભાષાઓ

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
સબમિટ કરો

એક્રિક ઈઝેડ

ઉત્પાદનની વિશિષ્ટતાઓ

 • શ્રેષ્ઠતમ ગુણવત્તાનો બેઝ કોટ અને ક્લીયર કોટ સિસ્ટમ
 • પૉલીએસ્ટર પુટ્ટી, બેઝ કોટ, પ્રાઈમર, થિનર, હાર્ડનરની શ્રેણી ઉપલબ્ધ  

એક્રિક ઈઝેડ બેઝ કોટ 

 • ફૅક્ટરી પૅક્ડ સૉલિડ્સ, મેટાલિક, અને પર્લ ફિનિશિ  
 • સારૂં ઓરિએન્ટેશન અને કવરિંગ
 • થિનરનો સારા પ્રમાણમાં ઉપયોગ 
 • ઝડપથી સેટ થાય

એક્રિક ઈઝેડ પ્રીમિયમ એચએસ ક્લીયર

 • ઉત્કૃષ્ટ ચમક અને હવામાન સામે પ્રતિકાર
 • ફોર વ્હીલર્સ અને કમર્શિયલ વાહનો માટે સૂચવાય છે
 • સારી કાર્યક્ષમતા અને ઉચ્ચ ઉત્પાદકતા
 • થિનરનો સારા પ્રમાણમાં ઉપયોગ 
 • વિવિધ ગુણોત્તર (2:1 અને 3:1)માં 2કે પીયુ ક્લીયર કોટ ઉપલબ્ધ

Write To US - Dev

યુએસ લખો

 
1 Start 2 Complete