ભાષાઓ

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
સબમિટ કરો

માસ્ટર મિક્સ

માસ્ટરમિક્સને બે વિશિષ્ટ પ્રણાલીઓમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે – ‘ન્યૂ જનરેશન’ યુનિવર્સલ કલરન્ટ ટેક્નૉલૉજી (યુસીઆર) અને બેઝ કોટ બાઈન્ડર ટેક્નૉલૉજી (ઓબીઆર)  

ઉત્પાદનની વિશિષ્ટતાઓ 

  • સૌથી સચોટ રંગો સાથેની રંગની વિસ્તૃત શ્રેણી
  • ઉચ્ચ ગુણવત્તા યુક્ત પિગ્મેન્ટ્સ જે લાંબા સમય સુધી ટકી રહે તેવા ફિનિશની ખાતરી આપે છે.
  • ડબ્બાની અંદર ઉત્કૃષ્ટ સ્થિરતા સાથે સારૂં કવરેજ
  • મર્યાદિત સ્ટૉક હૉલ્ડિંગના કારણે આર્થિક રીતે અત્યંત કિફાયતી
  • સારૂં કવરેજ અને લગાડવામાં સરળતા
  • વપરાશમાં આસાન અને મેટામેરિઝમને અટકાવે  છે

Write To US - Dev

યુએસ લખો

 
1 Start 2 Complete