ભાષાઓ

એનએપી (એનસી એક્રેલિક આધારિત)

ઉત્પાદનની વિશિષ્ટતાઓ 

  • એક્રેલિક ધરાવતો એનસી પેઈન્ટ 
  • સામાન્ય એનસી પેઈન્ટની સરખામણીએ સારી ચમક 
  • જલ્દી સુકાય છે
  • પૉલિશ કરવામાં સરળ 
  • ઓછાં વીઓસીનું ઉત્સર્જન
  • તમામ વાહનો અને લાકડાની સપાટીઓનું  રિફિનિશિંગ કરવા માટે આદર્શ
  • આર્થિક દૃષ્ટિએ કિફાયતી
  • પુટ્ટી, પ્રાઈમર, થિનર અને સૉલિડ ટૉપ કોટ ઉપલબ્ધ

SEND US YOUR QUERIES

અમને તમારા પ્રશ્નો મોકલો