ભાષાઓ

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
સબમિટ કરો

નોવા (આલ્કાઈડ આધારિત એર ડ્રાઈંગ પેઈન્ટ્સ)

ઉત્પાદનની વિશિષ્ટતાઓ 

  • શાનદાર ચમક ધરાવતી ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી ફિનિશ અને ટકાઉપણું 
  • સારૂં કવરેજ અને આસાનીથી ફેલાય
  • ધૂળનો પ્રતિકાર અને સપાટીને સ્વચ્છ ચમકદાર દેખાવ આપે છે તથા તમામ પ્રકારના વાહનો પર ઉપયોગ થઈ શકે છે
  • શેડ્સની શ્રેણી ઉપલબ્ધ
  • પ્રાઈમર, થિનર, મેટાલિક અને સૉલિડ ટૉપ કોટ ઉપલબ્ધ

Write To US - Dev

યુએસ લખો

 
1 Start 2 Complete