ભાષાઓ

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
સબમિટ કરો

નેરોલેક ઈટાલિયન પિગ્મેન્ટેડ પીયુ વ્હાઈટ ગ્લૉસી

વિશેષતાઓ અને ફાયદા

Smooth and Glossy
સુંવાળું અને ચમકદાર

ટેક્નિકલ માહિતી

વજન/10 લિટર
વજન/10 લિટર

​12.5+/-3% કિલો

સુકવાનો સમય
સુકવાનો સમય

​સપાટી સુકવાનો સમય – 30-40 મિનિટ ટેક ફ્રી – 3 - 3.5 કલાક
પૂર્ણપણે સુકવાનો સમય – રાત્રિ દરમિયાન (18 કલાક)

પાતળું કરવાની મર્યાદા
પાતળું કરવાની મર્યાદા

​પ્રમાણના 30-50%

લગાડવાની રીત
લગાડવાની રીત

​છંટકાવ (સ્પ્રૅ)

આવરદા
આવરદા

​સંગ્રહ માટે 30 અંશ સૅલ્શિયસની સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં ઉત્પાદનની તારીખથી છ મહિના સુધી

ગ્લૉસ લેવલ / શીન લેવલ
ગ્લૉસ લેવલ / શીન લેવલ

​સુંવાળું અને ચમકદાર

પ્રશેડ્સની રેન્જ

ઈનેમલ શેડ કાર્ડ અને કલરસ્કૅપ્સમાંના કલર કૉમ્બિનેશન્સથી તમારું ઘર અદભુત દેખાશે અને તમારા પરિવાર માટે તેમાં શ્વાસ લેવાનું આસાન બનશે.

અહીં જુઓ

વપરાશ માટેના સૂચનો

સેટિન ઇનેમલનાં શ્રેષ્ઠ પરિણામ મેળવવા માટે નેરોલેકના નિષ્ણાંતો દ્વારા સૂચવવામાં આવેલા વપરાશ માટેના સૂચનોને અનુસરો.

વધુ માહિતી

Write To US - Dev

યુએસ લખો

 
1 Start 2 Complete