ભાષાઓ

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
સબમિટ કરો

નેરોલેક ટુકે પીયુ ઈન્ટિરિયર વૂડ પેઈન્ટ કોટિંગ્સ

વિશેષતાઓ અને ફાયદા

Super Premium
સુપર પ્રીમિયમ
Light Colour
હળવો રંગ
Excellent Durability
ઉત્કૃષ્ટ ટકાઉ ક્ષમતા
Scratch Resistance
ઉઝરડા પ્રતિકારક
Stain Resistance
ડાઘ પ્રતિકારક
Non-Yellowing
પીળું નથી પડતું

ટેક્નિકલ માહિતી

લગાડવાની પરિસ્થિતિ
લગાડવાની પરિસ્થિતિ

​20થી 30 અંશ સૅલ્શિયસ વચ્ચેનું તાપમાન તથા ભેજનું પ્રમાણ 75 ટકાથી ઓછું

રિકોટિંગ સમય
રિકોટિંગ સમય

​30 અંશ સૅલ્શિયસના તાપમાન પર ઓછામાં ઓછા 8-10 કલાક અને 72 કલાકથી વધુ સમય ન હોવો જોઈએ

સેન્ડિંગ
સેન્ડિંગ

​સીલર અને ત્યાર બાદ ફિનિશ કોટ લગાડવાની વચ્ચે એમરી પેપર નં. 320 અથવા 400થી સેન્ડિંગ કરો

60° પર ચમક
60° પર ચમક

​નેરોલેક ઈન્ટિરિયર ટુકે પીયુ ગ્લૉસી – ઓછામાં ઓછા 90°

(ગ્લાસ ઓ મીટર દ્વારા)
(ગ્લાસ ઓ મીટર દ્વારા)

​નેરોલેક ઇન્ટિરિયર ટુકે પીયુ મેટ - 10°થી 15°

પ્રશેડ્સની રેન્જ

ઈનેમલ શેડ કાર્ડ અને કલરસ્કૅપ્સમાંના કલર કૉમ્બિનેશન્સથી તમારું ઘર અદભુત દેખાશે અને તમારા પરિવાર માટે તેમાં શ્વાસ લેવાનું આસાન બનશે.

અહીં જુઓ

વપરાશ માટેના સૂચનો

સેટિન ઇનેમલનાં શ્રેષ્ઠ પરિણામ મેળવવા માટે નેરોલેકના નિષ્ણાંતો દ્વારા સૂચવવામાં આવેલા વપરાશ માટેના સૂચનોને અનુસરો.

વધુ માહિતી

Write To US - Dev

યુએસ લખો

 
1 Start 2 Complete