ભાષાઓ

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
સબમિટ કરો

નેરોલેક રેડ ઑક્સાઈડ મેટલ પ્રાઈમર

ટેક્નિકલ માહિતી

કવરેજ
કવરેજ

​સુંવાળી તથા શોષાય નહીં એવી સપાટી પર લગાડવામાં આવે ત્યારે 13.94 – 15.80 sq.m/L/Coat

સુકવાનો સમય
સુકવાનો સમય

​સપાટી સુકવાનો સમય – વધુમાં વધુ 1 કલાક (@27°± 2°C અને આરએચ 60 ± 5%)

ગ્લૉસ લેવલ / શીન લેવલ
ગ્લૉસ લેવલ / શીન લેવલ

​મેટ

રિકોટિંગ
રિકોટિંગ

​ઓછામાં ઓછા 8 કલાક સ્ટોવિંગ: 120° સૅ. તાપમાન પર 30 મિનિટ

ફ્લૅશ પૉઈન્ટ
ફ્લૅશ પૉઈન્ટ

​30° સૅ.થી નીચે નહીં

પાતળું કરવાની મર્યાદા
પાતળું કરવાની મર્યાદા

​નેરોલેક જનરલ પર્પઝ થિનરનો ઉપયોગ કરીને પ્રમાણમાં 30 ટકા સુધી

પાતળું કરેલા પેઈન્ટનો ઉપયોગ કેટલા સમયમાં કરી શકાય
પાતળું કરેલા પેઈન્ટનો ઉપયોગ કેટલા સમયમાં કરી શકાય

​24 કલાકની અંદર.

પ્રશેડ્સની રેન્જ

ઈનેમલ શેડ કાર્ડ અને કલરસ્કૅપ્સમાંના કલર કૉમ્બિનેશન્સથી તમારું ઘર અદભુત દેખાશે અને તમારા પરિવાર માટે તેમાં શ્વાસ લેવાનું આસાન બનશે.

અહીં જુઓ

વપરાશ માટેના સૂચનો

સેટિન ઇનેમલનાં શ્રેષ્ઠ પરિણામ મેળવવા માટે નેરોલેકના નિષ્ણાંતો દ્વારા સૂચવવામાં આવેલા વપરાશ માટેના સૂચનોને અનુસરો.

વધુ માહિતી

Write To US - Dev

યુએસ લખો

 
1 Start 2 Complete