ભાષાઓ

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
સબમિટ કરો

નેરોલેક સાટિન ઈનેમલ

વિશેષતાઓ અને ફાયદા

Very Good Flow and Brushability
બહુ સારો ફ્લો અને બ્રશથી લગાડવામાં સરળતા
Very Smooth Satin Like Appearance
સાટિન જેવો અત્યંત સુંવાળો દેખાવ
Good Washability
આસાનીથી ધોઈ શકાય એવું
Hard Durable Film
મજબૂત અને ટકાઉ આવરણ

ટેક્નિકલ માહિતી

કવરેજ
કવરેજ

​મુલાયમ, બિન શોષક સપાટી ઉપર બ્રશ વડે લગાવાવમાં આવે ત્યારે લિટર/કોટ દીઠ 13.94-15.80 sq.m/L/Coat

સુકવાનો સમય
સુકવાનો સમય

​સપાટી સુકાય છે: 1 - 2 કલાક

રિકોટિંગ
રિકોટિંગ

​ઓછામાં ઓછાં 8 કલાક (@27°± 2°C અને RH 60 ± 5 %)

ગ્લૉસ લેવલ / શીન લેવલ
ગ્લૉસ લેવલ / શીન લેવલ

​સેટિન

પાતળું કરવાની મર્યાદા
પાતળું કરવાની મર્યાદા

​નેરોલેક જનરલ પર્પઝ થિનરનો ઉપયોગ કરીને માત્રાના 30 ટકા સુધી

ફ્લૅશ પૉઈન્ટ
ફ્લૅશ પૉઈન્ટ

​30 ડિગ્રી સેલ્શિયસથી ઓછું નહીં

પાતળું કરેલા પેઈન્ટનો ઉપયોગ કેટલા સમયમાં કરી શકાય
પાતળું કરેલા પેઈન્ટનો ઉપયોગ કેટલા સમયમાં કરી શકાય

​24 કલાકની અંદર ઉપયોગ કરવો.

પ્રશેડ્સની રેન્જ

ઈનેમલ શેડ કાર્ડ અને કલરસ્કૅપ્સમાંના કલર કૉમ્બિનેશન્સથી તમારું ઘર અદભુત દેખાશે અને તમારા પરિવાર માટે તેમાં શ્વાસ લેવાનું આસાન બનશે.

અહીં જુઓ

વપરાશ માટેના સૂચનો

સેટિન ઇનેમલનાં શ્રેષ્ઠ પરિણામ મેળવવા માટે નેરોલેકના નિષ્ણાંતો દ્વારા સૂચવવામાં આવેલા વપરાશ માટેના સૂચનોને અનુસરો.

વધુ માહિતી

Write To US - Dev

યુએસ લખો

 
1 Start 2 Complete