ભાષાઓ

ProRange

નેરોલેકકલરસ્કૅપ્સ

વધુ માહિતી
ProRange

નેરોલેક મિનિ ફેનડૅક

વધુ માહિતી
ProRange

કલર ટ્રેઈલ

વધુ માહિતી
ProRange

નેરોલેકકલરિંગ ગાઈડ-ઈન્ટિરિયર

વધુ માહિતી
ProRange

નેરોલેકકલરિંગ ગાઈડ-એક્સ્ટિરિયર

વધુ માહિતી
ProRange

રુપોશીબાંગ્લા – શૅડ્ઝ ઑફ બંગાલ

વધુ માહિતી
ProRange

માઈકા માર્બલ શૅડ કાર્ડ

વધુ માહિતી
ProRange

એક્સ્ટિરિયર ઈમલ્સન શૅડ કાર્ડ

વધુ માહિતી
ProRange

પર્લશૅડ કાર્ડ

વધુ માહિતી
ProRange

ગ્લિટર શૅડ કાર્ડ

વધુ માહિતી
ProRange

નેરોલેક સાટિંગ અને સીન્થેટિક ઈનેમલ

વધુ માહિતી
પગલું #1

જે સપાટી પર પેઈન્ટ કરવાનું છે તે બધા પ્રકારની ધૂળ, ચીકાશ, પેઈન્ટનાં અંશ, પોપડી, શેવાળ, ફૂગ વગેરેથી મુક્ત હોવી જ જોઈએ.

પગલું #2

પહેલા પેઈન્ટથી કોટ કરેલી સપાટી પરના ધૂળ, ગંદકી, ખડી અથવા અન્ય ભપકાદાર મટિરિયલને દૂર કરવા વાયરના કડક બ્રશથી બરાબર સાફ કરવી.

પગલું #3

પાણીથી બરાબર ધોઈ લો અને સૂકાવા દો. આના કારણે નવી પેઈન્ટ સિસ્ટમની યોગ્ય સંલગ્નતાની ખાતરી રહે છે.

પગલું #4

ફૂગથી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારની બાબતમાં, નેરોલેક ફન્ગીસાઈડલ સૉલ્યુશનનો કોટ છૂટા હાથે લગાડો. ઓછામાં ઓછા 6-8 કલાક માટે તેને પ્રતિક્રિયા કરવા છોડી દો. અગાસીની પાળીની ટોચ તથા અન્ય આડી સપાટી પર, ત્રણ કોટ લગાડવાની સલાહ આપાય છે.

પગલું #5

બધી જ માળખાકીય તિરાડોને અંગ્રેજી મૂળાક્ષર વીના આકારમાં ખોલવી અને સીમેન્ટ/સીમેન્ટ આધારિત પ્લાસ્ટર્સથી પૂરવી જોઈએ અને ખરેખરા પેઈન્ટિંગ પહેલા ગળતર રોકવું જોઈએ.

પગલું #6

તાજું પ્લાસ્ટર કરાયેલી સપાટીને પૂર્ણપણે ક્યૉર થવા દો. ટૉપ કોટ નીચે મુજબ લગાડો

SEND US YOUR QUERIES

અમને તમારા પ્રશ્નો મોકલો