ભાષાઓ

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
સબમિટ કરો

સલાહ અને માર્ગદર્શન

વારંવાર ઉદભવતી કેટલીક સમસ્યાઓ અને તેના ઉકેલ અહીં આપ્યા છે : 

સૂચવેલી કાર્યવાહી

 • વૉલ્ટેજ, પ્રવાહીકરણ અને પાવડર ફીડ વધારો.
 • કન્વેયર પર વિવિધ વસ્તુઓ વચ્ચેનો પ્રતિરોધ તપાસો. આદર્શ ફિલ્મ રીડિંગ 0 ઓહ્મ છે.
 • કન્વેયર અને બહારનું અર્થ ક્નૅક્શન તપાસો.
 • સ્પ્રૅ સાધનનું ફ્યુઝ, વૉલ્ટેજ, ગન માઉથમાં ઈલેક્ટ્રોડ્સ અને હાઈ ટેન્શન કેબલ સાથેના તમામ વીજ જોડાણો તપાસો.  
 • અન્ય પાવડર સ્પ્રૅ ગનનો ઉપયોગ કરીને પાવડરની ચકાસણી કરો.  

સૂચવેલી કાર્યવાહી

 • એકસમાન પાવડર આઉટપુટ અને સપાટીની સૂચવવામાં આવેલી જાડાઈ મેળવવા માટે સ્પ્રૅ ગન સાધનના પૅરામીટરને બરાબર કરો.
 • ઑવનમાં શક્ય હોય એટલા ઝડપી હીટ અપ રેટનો ઉપયોગ કરો.
 • વસ્તુ અને ગન માઉથ વચ્ચેનું મહત્તમ અંતર તપાસો.   

સૂચવેલી કાર્યવાહી

 • પાવડર ફીડ્સ અને ગન વચ્ચેની નળીની લંબાઈ જુદી છે.
 • હવાનું દબાણ ખૂબ નીચું છે.
 • ઈલેક્ટ્રિક ક્ષતિ અથવા ઈન્જેક્ટર નળી અથવા ગનમાં આંશિક અવરોધ

સૂચવેલી કાર્યવાહી

 • જો ઑવનમાં વધુ પડતા અથવા ઓછા ક્યૉરિંગને કારણે તો સમસ્યા ઊભી થઈ નથી ને
 • બધા થર્મોસ્ટેટ યોગ્ય રીતે કામ કરી રહ્યા છે તે તપાસો.
 • હવાનું પરિભ્રમણ તપાસો.
 • તાપમાન રેકૉર્ડરનો ઉપયોગ કરીને મેટલનું તાપમાન તપાસો.

સૂચવેલી કાર્યવાહી

 1. બધા ફ્યુઝ તપાસો
 2. કૉમ્પ્રેસ્ડ હવાનું અને પ્રવાહીકરણનું દબાણ તપાસો.
 3. ઍર ગન સાથે ન્યુમેટિક સિસ્ટમ દ્વારા હવા પસાર કરો 

સૂચવેલી કાર્યવાહી

 • તપાસી લો કે કોટિંગ પહેલા ઉત્પાદન સંપૂર્ણપણે સાફ હોય
 • સ્પ્રૅ બૂથમાં ધૂળનો પ્રવેશ અટકાવો.
 • પાવડરને ચાળી લો અને તેમાં દૂષિત તત્વ અથવા અવશેષો છે કે નહીં એ ચકાસો.

સૂચવેલી કાર્યવાહી

 • આ કોટિંગ પહેલા વસ્તુ દૂષિત હોવાનો સંકેત છે. 
 • તપાસો કે નજીકમાં પાણી આધારિત પેઈન્ટ ઉપયોગમાં કરાયો છે કે કેમ.
 • કોઈપણ સામગ્રી અથવા લ્યુબ્રિકન્ટમાં માટી છે કે કેમ એ તપાસો. આવું ઘણીવાર વૅલ્ડિંગ દરમિયાન થાય છે. 

સૂચવેલી કાર્યવાહી

 • આ સામાન્ય રીતે પાવડરનું દૂષણ સૂચવે છે, જો કે તે વસ્તુમાંના દૂષણનો પણ સંકેત હોઈ શકે છે.
 • કૉમ્પ્રેસ્ડ હવા પાણી અને તેલથી મુક્ત છે કે કેમ તે તપાસો.
 • પાવડરને એક પ્લૅટમાં પીગળાવીને અથવા  બીજી સ્પ્રૅ ગનનો ઉપયોગ કરીને એ તપાસો કે પાવડર ક્રેટર્સથી મુક્ત છે.
 • અન્ય વસ્તુઓ પર પાવડર કોટની ચકાસણી કરો.   

સૂચવેલી કાર્યવાહી

 • ખાતરી કરો કે સફાઈ / પ્રી-ટ્રીટમેન્ટ યોગ્ય રીતે થઈ છે.
 • ચકાસો કે અંડર-ક્યૉરિંગ થઈ રહ્યું છે કે નહીં.
 • સબસ્ટ્રૅટની જાડાઈ અથવા પ્રકાર બદલાયો છે કે કેમ એ તપાસો.
 • ખાતરી કરો પાવડર આવરણની જાડાઈ યોગ્ય છે.

Write To US - Dev

યુએસ લખો

 
1 Start 2 Complete