ಭಾಷೆಗಳು

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
ಸಲ್ಲಿಸಿ

ನೆರೊಲ್ಯಾಕ್ ವಂಡರ್ ವುಡ್ ಎನ್ ಸಿ ಸ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೀಲರ್

ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

Excellent Filling
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್
Faster Drying
ಬೇಗನೇ ಒಣಗುತ್ತದೆ
Good Applicability
ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಚ್ಚಬಹುದು
Ease of Sanding
ಸುಲಭ ಸ್ಯಾಂಡಿಂಗ್

ತಾಂತ್ರಿಕ ದತ್ತಾಂಶ

ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ಬೇಕಾದ ವಾತಾವರಣ
ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ಬೇಕಾದ ವಾತಾವರಣ

​75% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೇಂವಾಂಶ

ಸ್ಯಾಂಡಿಂಗ್
ಸ್ಯಾಂಡಿಂಗ್

​ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀಲರ್ ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚುವ ಮುಂಚೆ 180 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನಂತರ 320 ಅಥವಾ 400 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಮರಿ ಪೇಪರ್ ಗಳಿಂದ ಸ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು

ಒಣಗುವ ಸಮಯ
ಒಣಗುವ ಸಮಯ

​ಮೇಲ್ಮೈ ಒಣಗುವ ಸಮಯ: 2-3 ನಿಮಿಷಗಳು ಒಣಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು: 3-4 ಗಂ.

ತೂ./10 ಲೀ.
ತೂ./10 ಲೀ.

​9.6 +/-3% ಕೆಜಿ.

ಹಚ್ಚುವ ವಿಧಾನ
ಹಚ್ಚುವ ವಿಧಾನ

​ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ /ಮಸ್ಲಿನ್ ಬಟ್ಟೆ / ಪುಟ್ಟಿ ನೈಫ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ

ಶೇಡ್ ರೇಂಜ್

ಎನಾಮಲ್ ಶೇಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಸ್ಕೇಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ರಂಗುರಂಗಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ನಕ್ಕು ನಲಿಯುವರು.

ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

ಸೂಚಿತ ಬಳಕೆ

ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಎನಾಮಲ್ ನಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು, ನೆರೊಲ್ಯಾಕ್ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ

Write To US - Dev

ನಮಗೆ ಬರೆಯಿರಿ

 
1 Start 2 Complete