ಭಾಷೆಗಳು

ಮನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ಬಳಸುವ ಟೂಲ್ ಗಳು

ನಿಮ್ಮಮನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ

ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಣ್ಣ ಖರೀದಿಸುವ ಮುಂಚೆಯೇ ನೋಡಿ

ಆಪ್ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ

ಕಲರ್ ಪಿಕ್ಕರ್

ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ನೆರೊಲ್ಯಾಕ್ ಶೇಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ.

ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ

ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ 6 ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲಸಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

ಪ್ರೇರಕ

ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಡೆಕೋರ್ ನಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ

ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ

ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

SEND US YOUR QUERIES

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ