ಭಾಷೆಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣ

ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ

ಪ್ರೇರಿತರಾ ಗಿ

ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ

ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆರೊಲ್ಯಾಕ್ ಶೇಡ್ ಹುಡುಕಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ

ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತಹ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಶೋಧಿಸಿ

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಜ್ಞರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶೇಡ್ ಗಳು

ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಸ್ವತಃ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳ ಸರಣಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ

ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ

ಉತ್ಪಾದನೆಗಳ ಶ್ರೇಣಿ

ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ನೆರೊಲ್ಯಾಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

ಒಳ ಗೋಡೆಗಳ ಪೇಂಟ್ ಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಬಣ್ಣಗಳ, ಟೆಕ್ಸ್ ಚರ್ ಗಳ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗಳ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

ಹೊರ ಗೋಡೆಗಳ ಪೇಂಟ್ ಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಟೀರಿಯರ್ ಪೇಂಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಎಮಲ್ಶನ್ ಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ

ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

ಮೆಟಲ್ ಇನೆಮಲ್ ಪೇಂಟ್ ಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಮೆಟಲ್ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಫಿಟಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ

ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

ಪೇಂಟ್ ಎನ್ಸಿಲರಿ

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಸದಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ

ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

ವುಡ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಫರ್ನಿಚರ್‍ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್ ಗಳನ್ನು ಸದಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ

ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

SEND US YOUR QUERIES

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ