भाषा

नेरोलॅक हाउस

कन्साइ नेरोलॅक पेंट्स लिमिटेड

नेरोलॅक हाऊस, श्री राम मिल्सजवळ, गणपतराव कदम मार्ग

क्षेत्र: लोअर परळ पश्चिम,

शहर: मुंबई

पिन: 400013

कस्टमर केअर नंबर : 1800 209 2092

कार्यालयीन कामकाजाची वेळ

सोमवार - शुक्रवारी 9:30 सकाळी to 5:30 रात्री
दिशा–निर्देश प्राप्त करा

WRITE TO US