भाषा

प्रशस्तीपत्रे

 
आमचे बाळ ४ महिन्यांचे आहे. आम्ही त्याची खोली नेरोलॅक इको क्लीनने रंगविली. रंग लावल्यालावल्या आम्हाला जाणवले की हा रंग वेगळा आहे. 

त्याचा वास अजिबातच येत नव्हता!!! त्यामुळे ती खोली अधिक स्वच्छ आणि शुद्ध जाणवली.

श्री. आणि श्रीमती चढ्ढा
 
 
नेरोलॅक एक्सेलवर धुळ चिकटत नाही, हे खरंच जादुई आहे.

 कधी कधी ही कॅमेरा ट्रिक वाटते.

श्री. संदीप
 

SEND US YOUR QUERIES

तुमचे प्रश्न आम्हाला पाठवा