ഭാഷകള്‍

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
സമർപ്പിക്കുക

നോവ

ഉല്‍പന്ന സവിശേഷതകള്‍

  • ഉത്തമമായ തിളക്കം ഉയര്‍ന്ന ക്വാളിറ്റി ഫിനിഷും ഈടു നില്‍പ്പും
  • നല്ല കവറേജ്, എളുപ്പം വ്യാപിക്കുന്നു
  • പൊടിയെ പ്രതിരോധിക്കുകയും പ്രതലത്തിന് വൃത്തിയും തിളക്കവുമുള്ള കാഴ്ച്ച നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ തരം വാഹനങ്ങള്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കാം
  • ഷേയ്ഡുകളുടെ ശ്രേണി ലഭ്യമാണ്.
  • പ്രൈമര്‍ , തിന്നര്‍, മെറ്റാലിക്, സോളിഡ് ടോപ്‌ കോട്ട്  ലഭ്യമാണ്.

SEND US YOUR QUERIES

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക