ഭാഷകള്‍

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
സമർപ്പിക്കുക

നെറോലാക് എക്സല്‍ ആല്‍ക്കലി പ്രൈം

സവിശേഷതകളും പ്രയോജനങ്ങളും

Good Opacity
നല്ല അതാര്യത
Low VOC
കുറഞ്ഞ VOC
Seals Chalky Surfaces & Enhances Life
ചോക്കി ആയ പ്രതലങ്ങള്‍ സീല്‍ ചെയ്യുന്നു, ഈടു നില്‍പ്പ് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
Excellent Water Repellency
മികച്ച ജല പ്രതിരോധ ശേഷി

സാങ്കേതിക ഡാറ്റാ

നിറം
നിറം

​വെള്ള

ഇലോങ്ങേഷന്‍ അറ്റ്‌ ബ്രേക്ക്
ഇലോങ്ങേഷന്‍ അറ്റ്‌ ബ്രേക്ക്

​>100

ഉണങ്ങാന്‍ വേണ്ട സമയം
ഉണങ്ങാന്‍ വേണ്ട സമയം

​30 മിനിറ്റ്

ഡെന്‍സിറ്റി / സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി @30 ഡിഗ്രി C
ഡെന്‍സിറ്റി / സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി @30 ഡിഗ്രി C

​1.220 +/- 0.03

ടെന്‍സൈല്‍ സ്ട്രെങ്ങ്ത്. N/MM2
ടെന്‍സൈല്‍ സ്ട്രെങ്ങ്ത്. N/MM2

​>2

ബോണ്ടിംഗ് സ്ട്രെങ്ങ്ത്
ബോണ്ടിംഗ് സ്ട്രെങ്ങ്ത്

​മികച്ച പോറസ് സബ്സ്ട്രേറ്റ്

കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധം
കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധം

​മികച്ചത്

ഷേയ്ഡ് ശ്രേണി

33 ല്‍ അധികം വര്‍ണ്ണ സമ്മിശ്രണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഭംഗി കൂട്ടുന്നതോടോപ്പം നിങ്ങളുടെ കുടുംബം സ്വസ്ഥമായി ശ്വസി

പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക

ഉപയോഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

സാറ്റിന്‍ ഇനാമല്‍ കൊണ്ട് ഏറ്റവും മികച്ച ഗുണം ലഭിക്കാന്‍ നെറോലാക് വിദഗ്ദ്ധന്മാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപയോഗ പ്രക്രിയ പിന്‍തുടരുക.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

Write To US - Dev

ഞങ്ങള്‍ക്ക് എഴുതുക

 
1 Start 2 Complete