ഭാഷകള്‍

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
സമർപ്പിക്കുക

നെറോലാക് സിന്തറ്റിക് ഹൈ-ഗ്ലോസ്സ് ഇനാമല്‍

സവിശേഷതകളും പ്രയോജനങ്ങളും

High Gloss
ഹൈ ഗ്ലോസ്സ്
Smooth Finish
മൃദുവായ ഫിനിഷ്
Good Stain Resistance
നല്ല സ്റ്റെയിന്‍ പ്രതിരോധം
Excellent Durability
മികച്ച ഈടു നില്‍പ്പ്
Excellent Hardness
മികച്ച ദൃഡത
Superior Brushability
വിശിഷ്ടമായ ബ്രഷബിളിറ്റി

സാങ്കേതിക ഡാറ്റാ

കവറേജ്
കവറേജ്

​15.80-18.59 sq.m/L/Coat. മൃദുവായ ആഗിരണ സ്വഭാവമില്ലാത്ത പ്രതലത്തില്‍

ഉണങ്ങാന്‍ വേണ്ട സമയം
ഉണങ്ങാന്‍ വേണ്ട സമയം

​സര്‍ഫസ് ഡ്രൈ: 2 – 3 മണിക്കൂര്‍

ഗ്ലോസ് ലെവല്‍ / ഷീന്‍ ലെവല്‍
ഗ്ലോസ് ലെവല്‍ / ഷീന്‍ ലെവല്‍

​ഗ്ലോസ്സി

ഫ്ലാഷ് പോയിന്‍റ്
ഫ്ലാഷ് പോയിന്‍റ്

​​30°C യില്‍ കുറയാതെ

റീ കോട്ടിംഗ്
റീ കോട്ടിംഗ്

​കുറഞ്ഞത് 8 മണിക്കൂർ (@27°± 2°C & RH 60 ± 5 %)

നേർപ്പിക്കൽ
നേർപ്പിക്കൽ

​നെറോലാക് ജനറല്‍ പര്‍പസ് തിന്നര്‍ കൊണ്ട് 30% വരെ വോളിയം,

നേർപ്പിച്ച പെയിന്റിന്റെ സ്ഥിരത
നേർപ്പിച്ച പെയിന്റിന്റെ സ്ഥിരത

​24 മണിക്കൂറിനകം ഉപയോഗിക്കുക.

ഷേയ്ഡ് ശ്രേണി

33 ല്‍ അധികം വര്‍ണ്ണ സമ്മിശ്രണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഭംഗി കൂട്ടുന്നതോടോപ്പം നിങ്ങളുടെ കുടുംബം സ്വസ്ഥമായി ശ്വസി

പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക

ഉപയോഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

സാറ്റിന്‍ ഇനാമല്‍ കൊണ്ട് ഏറ്റവും മികച്ച ഗുണം ലഭിക്കാന്‍ നെറോലാക് വിദഗ്ദ്ധന്മാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപയോഗ പ്രക്രിയ പിന്‍തുടരുക.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

Write To US - Dev

ഞങ്ങള്‍ക്ക് എഴുതുക

 
1 Start 2 Complete