ഭാഷകള്‍

ProRange

നെരോലാക്കളര്‍ സ്കേപ്സ്

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍
ProRange

നെരോലാക് മിനി ഫാന്‍ഡെക്

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍
ProRange

കളര്‍ ട്രയല്‍

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍
ProRange

നെരോലാക് കളര്‍ ഗൈഡ്-ഇന്റീരിയര്‍

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍
ProRange

നെരോലാക് കളര്‍ ഗൈഡ്-എക്സ്റ്റീരിയര്‍

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍
ProRange

രുപോഷി ബാംഗ്ലാ - ബംഗാളിന്‍റെ ഷെയ്ഡുകള്‍

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍
ProRange

മൈക്കാ മാര്‍ബിള്‍ ഷെയ്ഡ് കാര്‍ഡ്

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍
ProRange

എക്സ്റ്റീരിയര്‍ ഇമല്‍ഷന്‍ ഷെയ്ഡ് കാര്‍ഡ്

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍
ProRange

പേള്‍ ഷെയ്ഡ് കാര്‍ഡ്

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍
ProRange

ഗ്ലിറ്റര്‍ ഷെയ്ഡ് കാര്‍ഡ്

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍
ProRange

നെരോലാക് സാറ്റിന്‍ ആന്‍ഡ് സിന്തറ്റിക് ഇനാമല്‍

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍
STEP #1

പെയിന്‍റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രതലം പൊടി, ഗ്രീസ്, പെയിന്‍റ് അംശങ്ങള്‍, ചീളുകള്‍, ആല്‍ഗേ , ഫംഗസ് മുതലായവ ഇല്ലാതെ വൃത്തിയായിരിക്കണം.

STEP #2

മുന്‍പ് പെയിന്‍റ് ചെയ്ത പ്രതലമാണെങ്കില്‍, അഴുക്ക്, പൊടി, ചീളുകള്‍ മുതലായവ നീക്കം ചെയ്യാനായി മയമില്ലാത്ത വയര്‍ ബ്രഷ് കൊണ്ട് നല്ലപോലെ ക്ലീന്‍ ചെയ്യണം.

STEP #3

വെള്ളം കൊണ്ട് നല്ല പോലെ കഴുകിയ ശേഷം ഉണങ്ങാന്‍ അനുവദിക്കുക. ഇത് പുതിയ പെയിന്‍റ് സിസ്റ്റത്തിന് നല്ല അഡ്ഹീഷന്‍ ലഭിക്കും എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

STEP #4

ഫംഗസ് ബാധിച്ച സ്ഥലമാണെങ്കില്‍, നൊറോലാക് ഫംഗിസൈഡല്‍ സൊല്യൂഷന്റെ ഒരു കോട്ട് നല്ലവണ്ണം പ്രയോഗിക്കുക. അത് കുറഞ്ഞത് 6 – 8 മണിക്കൂര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുക. പാരപ്പെറ്റ് ടോപ്‌ പോലുള്ള ലംബ പ്രതലങ്ങള്‍ക്ക്‌, 3 കോട്ട് പ്രയോഗിക്കാന്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു.

STEP #5

സ്ട്രക്ചറല്‍ വിള്ളലുകള്‍ V ആകൃതിയില്‍ തുറന്ന് സിമന്‍റ് / സിമന്‍റ് ബേസ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റര്‍ നിറയ്ക്കണം. പെയിന്‍റ് ചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങും മുന്‍പ് ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കില്‍ നിര്‍ത്തണം.

STEP #6

പുതിയതായി പ്ലാസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത പ്രതലങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി ക്യൂര്‍ ആവാന്‍ അനുവദിക്കണം. ടോപ്‌ കോട്ട് താഴെ പറയുന്ന വിധത്തില്‍ പ്രയോഗിക്കുക.

SEND US YOUR QUERIES

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക