ഭാഷകള്‍

നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം

ചുമര്‍ അലങ്കാരത്തിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രയാണം

പ്രചോ ദകന്‍

ലോകമെമ്പാടും നിന്നുള്ള അതി മനോഹരമായ അലങ്കാരങ്ങളില് നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് കലാസൃഷ്ടി രചിക്കുന്നതിനായി ഒരു പടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാം.

പ്രചോദനം നേടൂ

ട്രെന്ഡുകള്ക്ക് ഒപ്പം പോവുക

എല്ലാ നെറോലാക് ഷേയ്ഡുകളും കാണുക. അവ ഏറ്റവും മികവോടെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക

ട്രെന്ഡുകള് കാണിക്കുക

നിങ്ങളുടെ നിറം തെരഞ്ഞെടുക്കൂ.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നിറങ്ങളില് നിന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ചേര്ന്നത് കണ്ടെത്തൂ

കണ്ടുപിടിക്കൂ

വിദഗ്ദ്ധര് ശ്രദ്ധാ പൂര്വ്വം തെരഞ്ഞെടുത്തത്

ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ദ്ധർ പ്രത്യേകം പരിപാലിച്ചെടുത്ത ചുമര് അലങ്കാരങ്ങളില് നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കൂ.

ഒന്ന് എടുക്കൂ

ഉല്‍പന്ന ശ്രേണി

നിങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ നെറോലാക് ഉല്‍പന്നം കണ്ടെത്തുക.

ഇന്‍റീരീയര്‍ വാള്‍ പെയിന്‍റ്

പെയിന്‍റുകള്‍, ടെക്സ്ചറുകള്‍,പാറ്റേണുകള്‍, സ്റ്റൈലുകള്‍ എന്നിവയുടെ വിപുലമായ ശ്രേണിയില്‍ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിന്‍റെ സൗന്ദര്യത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടാന്‍ പറ്റിയത് കണ്ടെത്തൂ.

പര്യവേഷണം നടത്തൂ

എക്സ്റ്റീരിയര്‍ വാള്‍ പെയിന്‍റ്

എക്സ്റ്റീരിയര്‍ പെയിന്‍റുകള്‍, ഇമല്‍ഷനുകൾ എന്നിവയുടെ വിശാലമായ ശ്രേണി നല്‍കുന്ന അനന്ത സാദ്ധ്യതകള്‍ വിഭാവനം ചെയ്യൂ.

പര്യവേഷണം നടത്തൂ

വുഡ് കോട്ടിംഗ്

നിങ്ങളുടെ ഫര്‍ണിച്ചര്‍, വാര്‍ഡ്‌റോബ് മുതലായവയ്ക്ക് ന്യൂനതകള്‍ ഇല്ലാതെ ഭംഗിയായി വയ്ക്കൂ

പര്യവേഷണം നടത്തൂ

മെറ്റല്‍ഇനാമല്‍ പെയിന്‍റുകള്‍

നിങ്ങളുടെ ലോഹ നിര്‍മ്മിത അലങ്കാരങ്ങളും സജ്ജീകരണങ്ങളും എന്നും പുതു പുത്തന്‍ പോലെ തിളങ്ങാനായി രൂപകല്‍പന ചെയ്ത ഉല്‍പന്ന നിരയില്‍ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കൂ

പര്യവേഷണം നടത്തൂ

പെയിന്‍റ് അനുബന്ധം

നിങ്ങളുടെ ഭവനം എന്നെന്നും സുരക്ഷിതമായും കമനീയമായും നില നിര്‍ത്താന്‍

പര്യവേഷണം നടത്തൂ

SEND US YOUR QUERIES

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക