ഭാഷകള്‍

വീടിനുള്ള ആരോഗ്യകരമായ പെയിന്‍റുകള്‍

Nerolac Healthy Home Paints

ആരോഗ്യകരമായ ഭവനം എന്നാൽ എന്താണ്?

വീട് എന്നാല്‍ കല്ലും ചുണ്ണാമ്പും കൊണ്ടുള്ള വെറും ഒരു നിര്‍മ്മിതി മാത്രമല്ല. അവിടെയാണ് ഓര്‍മ്മകള്‍ തളിരിടുന്നത്, കുടുംബ ബന്ധങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടുന്നത്, എല്ലാവരും പരസ്പരം ഒത്തു ചേരാന്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യത്തിനു മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്ന വീടാണ് ആരോഗ്യദായകമായ വീട്. വിളമ്പുന്ന ഭക്ഷണത്തിലും ശുചിത്വത്തിലും മാത്രമല്ല പരിസ്ഥിതിയിലും അത് ഉണ്ടാവണം. അവിടെയാണ് നെറോലാക്കിന്‍റെ ആരോഗ്യദായക ഭവനത്തിനുള്ള പെയിന്‍റുകള്‍ പ്രസക്തമാവുന്നത്. അവ ചുമരുകളെ ഈര്‍പ്പം പൂപ്പല്‍ മുതലായവയില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു, വൃത്തിയും ശുചിത്വവും നിലനിര്‍ത്തുന്നു കൂടാതെ വീടിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന വസ്തുക്കളില്‍ നിന്ന് പരിരക്ഷിക്കുന്നു.

SEND US YOUR QUERIES

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക