ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਐਨਏਪੀ (ਐਕ੍ਰੀਲਿਕ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਐਨਸੀ)

ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ :

  • ਐਕ੍ਰੀਲਿਕ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਐਨਸੀ
  • ਸਾਧਾਰਣ ਐਨਸੀ ਪੇਂਟ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਚਮਕ
  • ਛੇਤੀ ਸੁੱਕੇ
  • ਪੌਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ
  • ਘੱਟ VOC ਨਿਕਾਸ
  • ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਸਤ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀ ਰੀਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ
  • ਕਿਫਾਇਤੀ
  • ਪੁੱਟੀ, ਪ੍ਰਾਈਮਰ, ਥਿਨਰ ਅਤੇ ਸੌਲਿਡ ਟੌਪ ਕੋਟ ਉਪਲਬਧ

SEND US YOUR QUERIES

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜੋ