ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡ

 • ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
 • ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 50C ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ।
 • ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਡਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 30C ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ।.
 • ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਮੀ 85% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ।
 • ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 500C ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ।

ਪੇਂਟਸ ਅਤੇ ਥਿਨਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਥਿਨਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।.

ਮਿਕਸਿੰਗਜੰਤਰਿਕ ਸਟਰਰ ਜਾਂ ਪੈਡਲ ਮਿਕਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਪੇਂਟ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਸਮਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਲੋ।

ਥਿਨਿੰਗ

ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਭਾਵ ਥਿਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੇਂਟ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਿਲਟਰਿੰਗ
 ਜੇ ਪੇਂਟ ਵਿੱਚ ਸਕਿਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੰਢਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਜਾਂ 60 - 100 ਮੈਸ਼ ਵਾਲੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਨਾਲ ਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੋਟ ਲਾਇਫ
 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਂਟ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਨਿਰਧਾਰਤ  ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 ਅਗਲੇ ਕੋਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ
 ਪੇਂਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੋਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁੱਕੀ ਤਹਿ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ
 ਪੇਂਟ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਤਹਿ ਨੂੰ ਡਰਾਏ ਫਿਲਮ ਥਿਕਨੇਸ ਗਾਜ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੋਟਾਈ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਵਾ ਮੁਕਤ ਸਪ੍ਰੇ, ਬੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਰੌਲਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤੋਂ 

 • ਬਰਸ਼ਿੰਗ
  • ਬੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਨਾ ਡੁੱਬਣ ਦਿਓ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਦੇ ਫੁੰਝੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਬੁਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਪੇਂਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਦੇ ਹਲਕੇ ਸਟਰੋਕਸ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰੋ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਤ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰੋ।
  • ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਗ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਟੇਢ਼ਾ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਇਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੁਰਸ਼ ਚਲਾਓ।
  • ਪੇਂਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਿਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
 • ਸਪ੍ਰੇ
  • ਪੇਂਟ ਸਪ੍ਰੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਟਮਾਇਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ, ਗਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ।
  • ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਟ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਪ੍ਰੇ ਪਾਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟੇਨਰਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਸਪ੍ਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਨਲੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਬਾਹਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਦੇ ਚਿਪਚਿਪੇਪਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾ ਮੁਕਤ ਸਪ੍ਰੇ ਪੰਪ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਅਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਐਟਮਾਇਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ।
  • ਸਪ੍ਰੇ ਗਨ ਨੂੰ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਸਮਾਂਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬਵਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਮੁਲਾਇਮ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਕੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸ ਦਾ ਓਵਰਲੈਪ 50% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਪ੍ਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪ੍ਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੇਂਟ ਜਾਂ ਥਿਨਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
  • ਕਈ ਤੱਤ ਵਾਲੇ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹਵਾ ਰਹਿਤ ਸਪ੍ਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਿਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤਹਿ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ
 ਪੇਂਟ ਦੀ ਗਿੱਲੀ ਤਹਿ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਰੌਲਰ ਗਾਜ ਜਾਂ ਕੌਬ ਗਾਜ ਜਿਵੇਂ ਵੇਟ ਫਿਲਮ ਮੋਟਾਈ ਗਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਪ ਲਓ ਤਾਂਕਿ ਸੌਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
 ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਹਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਂਟ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਚਿਤ ਵੇਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਐਸਏਬੀਸੀ ਆਈਐਸਓ 12944-5 ਨਾਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਤੁਲਣਾ)

ਸਬਸਟਰੇਟ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਵਿਧੀ 

ਕੁੱਲ ਡੀ.ਐਫ.ਟੀ.

(ਯੂਐਮ)

ਵਾਤਾਵਰਨ 

ਸਮਾਨਤਾਲੀ ਸਿਸਟਮ

ਐਸਏਬੀਐਸ ਆਈਐਸਓ 12944-5
* ਸੀ 1,10 ਸਾਲ; ਸੀ 3,15 ਸਾਲ; ਸੀ 5,12 ਸਾਲ    

ਸਟੀਲ 

ਐਲਕਿਡ + ਐਲਕਿਡ (ਐਲਕ + ਐਲਕ) 70 - 100 *     ਐਸ 1.05

ਸਟੀਲ 

 ਜ਼ਿੰਕ ਫਾਸਫੇਟ + ਐਲਕਿਡ (ZnPO4+ਐਲਕ) 100 - 125 *      

ਸਟੀਲ

ਇਪੌਕਸੀ + ਇਪੌਕਸੀ (ਈਪੀ+ ਈਪੀ)  225 - 275 *     ਐਸ 1.27

ਸਟੀਲ

ਇਪੌਕਸੀ + ਪੌਲੀਯੂਰੀਥੇਨ (ਈਪੀ + ਪੀਯੂ)  150-225   *   ਐਸ 1.27

ਸਟੀਲ

 ਇਪੌਕਸੀ + ਇਪੌਕਸੀ + ਪੌਲੀਯੂਰੀਥੇਨ (ਈਪੀ + ਈਪੀ + ਪੀਯੂ) 190 - 265   *   ਐਸ 1.34

ਸਟੀਲ 

 ਇਪੌਕਸੀ ਜ਼ਿੰਕ + ਐਚਬੀ ਇਪੌਕਸੀ (ਈਪੀ + ਐਚਬੀ ਈਪੀ) 180 - 220   * * ਐਸ 3.21

ਸਟੀਲ

 ਇੰਨਔਰਗਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਕ ਸਿਲੀਕੇਟ + ਇਪੌਕਸੀ ਐਮਆਈਓ  + ਪੌਲੀਯੂਰੀਥੇਨ (ਆਈਓਜੈਡ + ਐਮਆਈਓ + ਪੀਯੂ) 200 - 275     * ਐਸ 7.12

ਸਟੀਲ

 ਇਪੌਕਸੀ + ਇਪੌਕਸੀ + ਪੌਲੀਯੂਰੀਥੇਨ (ਈਪੀ + ਈਪੀ + ਪੀਯੂ) 450 - 530     *  

ਸਟੀਲ

 ਇਪੌਕਸੀ ਜ਼ਿੰਕ + ਇਪੌਕਸੀ + ਪੌਲੀਯੂਰੀਥੇਨ (ਇਪੀਜੈਡ + ਈਪੀ + ਪੀਯੂ) 195 - 235     * ਐਸ 7.07
ਜ਼ਿੰਕ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੀਲ   

ਇਪੌਕਸੀ + ਐਚਬੀ ਇਪੌਕਸੀ (ਈਪੀ + ਐਚਬੀ ਈਪੀ)

260 - 320   * * ਐਸ 9.11
ਜ਼ਿੰਕ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੀਲ  ਇਪੌਕਸੀ + ਇਪੌਕਸੀ (ਈਪੀ +ਈਪੀ)  325 - 425   * * ਐਸ 9.12
ਜ਼ਿੰਕ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੀਲ  

ਇਪੌਕਸੀ + ਪੌਲੀਯੂਰੀਥੇਨ (ਈਪੀ + ਪੀਯੂ)

225 - 275   * * ਐਸ 9.12

 

ਜਿਵੇਂ ਈਏਨ ਆਈਏਸਓ 12944 - 2 : 1998 ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ
* ਸੀ1 – ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ 
ਸੀ3 – ਮੱਧਮ ਜੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨਸੀ1 – ਬਹੁਤ ਉੱਚ (ਸਮੁੰਦਰੀ) ਜੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ 


ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ

SEND US YOUR QUERIES

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜੋ