ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਨੈਰੋਲੈਕ ਵਰਗੀ ਚਮਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ?

  • ਅਲਟ੍ਰਾ ਰਿਚ ਐੱਚਡੀ ਚਮਕ

  • ਘੱਟ VOC

  • ਕੋਈ ਬਾਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ

  • ਧੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ

ਆਪਣੀ ਕਲਰ ਪੈਲੇਟ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ

ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਨੈਰੋਲੈਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੈਰੋਲੈਕ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣਾ ਨੈਰੋਲੈਕ ਦੇਖੋ।
ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੈਰੋਲੈਕ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰੋ।

SEND US YOUR QUERIES

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜੋ