భాషలు

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
సమర్పించండి

నేరోలాక్ వండర్ ఉడ్ మెల్మైన్ క్రిస్టల్ క్లియర్ ఉడ్ కోటింగ్స్

ఫీచర్లు & ప్రయోజనాలు

Premium
ప్రీమియమ్
Excellent Durability
అద్భుతమైన మన్నిక
Stain Resistance
మరకల నిరోధకత
Light Colour
లేత రంగు
Non-Yellowing
పసుపు-బారనిది
Scratch Resistance
పసుపుబారనీయనిది

టెక్నికల్ డేటా

అప్లికేషన్ కండీషన్
అప్లికేషన్ కండీషన్

​ఉష్ణోగ్రత 20° C నుండి 30° C వరకు ఉండాలి మరియు సంబంధిత తేమ 75 % దిగువున
ఉండాలి

రీకోటింగ్ టైమ్
రీకోటింగ్ టైమ్

​30°C వద్ద ప్రతీ కోటింగ్ మధ్య 5 - 6 గంటలు.

శాండింగ్
శాండింగ్

​తదుపరి సీలర్ మరియు కోట్స్ పూర్తి చేయడానికి మధ్య ఎమెరీ నం.320 లేదా 400 మధ్య
పేపరుతో శాండ్ చేయాలి.

గ్లాస్ 60° వద్ద
గ్లాస్ 60° వద్ద

​నేరోలాక్ మెల్మైన్ గ్లాసీ-85° కనిష్టం

(గ్లాసీ ఓ మీటర్ ద్వారా)
(గ్లాసీ ఓ మీటర్ ద్వారా)

​నేరోలాక్ మెల్మైన్ మాట్. 10-15°

శ్రేణి

ఎనామెల్ షేడ్ కార్డ్ & కలర్ స్కేప్స్ ప్రకారం మీ ఇల్లు అద్భుతంగా వెలిగిపోతుంది, అలాగే మీ కుటుంబ సభ్యులు చక్కగా శ్వాస పీల్చుకోగలుగుతారు

అన్వేషించండి

సిఫారసు చేసిన వినియోగ విధానం

సాటిన్ ఎనామెల్ నుండి ఉత్తమ ఫలితాలను పొందడానికి, నేరోలాక్ నిపుణులు సూచించిన వినియోగ ప్రక్రియను అనుసరించండి.

మరింత సమాచారం

Write To US - Dev

మాకు వ్రాయండి

 
1 Start 2 Complete