భాషలు

వినియోగదారులేమంటున్నారు

 
మా చిన్నారికి 4 నెలల వయసు. మేము తన గదికి నేరోలాక్ ఎకో క్లీన్ తో పెయింట్ వేశాము.

తన గదికి రంగు వేసిన మరుక్షణమే, మాకు అర్థమైంది, అది విభిన్నమైనదని. దాని నుండి అస్సలు వాసనే లేదు! ఆ గది మరింత శుభ్రంగా మరియు పరిశుద్ధంగా అనిపించింది.

శ్రీ. మరియు శ్రీమతి చద్దా
 
 
నేరోలాక్ ఎక్సెల్ కు దుమ్ము అంటుకోకపోవడం చూసి నాకు మాయాజాలంగా అనిపించింది.

కొన్నిసార్లు, ఇదేదో కెమేరా ట్రిక్ లా కూడా అనుకున్నాను

శ్రీ. సందీప్
 

SEND US YOUR QUERIES

మీ సందేహాలను మాకు పంపండి