భాషలు

ఇంటీరియర్ స్టైల్ గైడ్

పట్టణ భావన

​పట్టణాల్లో నివాసం అనే నేపథ్యంతో, మధ్యస్థ టోన్ పీచుతో మీ అన్ని నాలుగు గోడలకు పెయింట్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. ఇది గదిలోని ప్రదేశాన్ని సంరక్షక వాతావరణాన్ని తలపించేలా చేస్తుంది.

పట్టణ భావన

​Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.

పట్టణ భావన

పొగబారిన గులాబీ రంగులో, ఒక అధునాతన లివింగ్ రూమ్, విలాసవంతమైన పెద్ద నగరంలోని ఇంటి వాతావరణాన్ని తలపిస్తుంది. దీనిని తక్కువ స్థాయిలో వాడటం వల్ల, గదికి అదనపు అందం చేకూరుతుంది.

పట్టణ భావన

బోల్డ్ కాషాయం లేదా బలమైన గులాబీ ఎరుపుతో కూడిన గ్రే రంగు, మోనోక్రోమిక్ పాలెట్లో పనిచేస్తూనే ఈ ప్రదేశానికి విశిష్టమైన కోణాన్ని ఇస్తుంది.

SEND US YOUR QUERIES

మీ సందేహాలను మాకు పంపండి