மொழிகள்

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
சமர்ப்பியுங்கள்

மாஸ்டர் மிக்ஸ்

மாஸ்டர்மிக்ஸ் இரு தனித்துவமான சிஸ்டம்களால் பிரிக்கப்படுகிறது - ஒரு ‘புதிய தலைமுறை’ யுனிவர்சல் கலரன்ட்

டெக்னாலஜி (யூசிஆர்) & பேஸ்கோட் பைன்டர் டெக்னாலஜி (ஓபிஆர்)

ப்ராடக்ட் அம்சங்கள்

  • சிறப்பான கலர் துல்லியத்துடன், பலதரப்பட்ட கலர் ரேஞ்ச்
  • உயர் தர நிறமிகள், நீடித்த பினிஷ்ஷை உறுதி செய்யும்
  • சிறந்த உள்ளிழுப்பு ஸ்திரத்தன்மையுடன் நல்ல கவரேஜ்
  • ஸ்டாக் ஈர்ப்பு குறைவாக இருப்பதால் மிகவும் சிக்கனமானது
  • பயன்படுத்த எளிதானது மற்றும் நல்ல கவரேஜ்
  • பயன்படுத்த எளிதானது மற்றும் பூஞ்சைகள் வளர்வதை தடுக்க கூடியது

SEND US YOUR QUERIES

உங்கள் கேள்விகளை எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்