மொழிகள்

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
சமர்ப்பியுங்கள்

நோவா

ப்ராடக்ட் அம்சங்கள்

  • சூப்பரான பளபளப்பு தரமான பினிஷ் மற்றும் நீடித்தத்தன்மை
  • நல்ல கவரேஜ் மற்றும் எளிதாக பரவும்
  • அழுக்கை தடுக்கும், மேற்பரப்புக்கு சுத்தமான பளபளப்பான தோற்றம் கொடுக்கும் மற்றும் அனைத்து வகை வாகனங்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம்
  • பல வகை ஷேட்கள் கிடைக்கும்
  • ப்ரைமர், தின்னர், மெட்டாலிக் மற்றும் திடமான டாப் கோட் கிடைக்கும்

SEND US YOUR QUERIES

உங்கள் கேள்விகளை எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்