மொழிகள்

Metallic Paint

Metal Enamel Range

Here's the best way of ensuring that your metal trimmings and fittings keep looking as good as new.
pro

இம்ப்ரஷன்ஸ் எனாமல்

A premium water based enamel specially designed for superior gloss and color retention.

கூடுதல் தகவல்
pro

செயற்க்கை எனாமல் ஹை கிலோஸ்

A time tasted and proven,high quality solvent based hi-gloss enamel recommended for suitably primed interior and exterior wood, metal and walls.

கூடுதல் தகவல்
pro

சாட்டின் எனாமல் மென்மையான பினிஷ்

A specially formulated enamel to give an excellent finish, resembling the smoothness of satin to masonry, wood and metal surfaces.

கூடுதல் தகவல்

இன்ஸ்பையர் ஆகுங்கள்

உங்கள் வீட்டுக்கான சிறந்த பொருத்தத்தை இங்கேயே தேர்ந்தெடுங்கள்.

பெயின்ட்டிங் டிப்ஸ் மற்றும் ட்ரிக்ஸ்

சில நேரங்களில் தனிப்பட்ட டச் தேவைப்படும். இங்கேயுள்ள 6 எளிதான வழிகளை பின்பற்றி, உங்கள் வழியில் சுவரை மேம்படுத்துங்கள்

கண்டறியுங்கள்

தி இன்ஸ்பிரேட்டர்

உலகமெங்கிலுமிருந்து சிறந்த அலங்காரத்தை தேர்ந்தெடுத்து உங்கள் கலையை உருவாக்குங்கள்

கண்டறியுங்கள்

லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட்ஸ்

உலகமெங்கிலும் உள்ள ட்ரெண்ட்சிலிருந்து உங்களுக்கான மிகுந்த புகழ்பெற்ற நிறத்தை தேர்ந்தெடுங்கள்

கண்டறியுங்கள்

SEND US YOUR QUERIES

உங்கள் கேள்விகளை எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்