மொழிகள்

வீட்டு பெயின்டிங் உபகரணங்கள்

உங்கள் வீட்டை பெயின்ட் செய்யுங்கள்

உங்கள் சுவர்களின் மீது உங்கள் ஃபேவரைட் பெயின்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் என்பதை வாங்கும் முன்பாகவே அறிந்து கொள்ளலாம்.

ஆப்-பை முயற்சியுங்கள்

கலர் பிக்கர்

உங்கள் ஃபேவரைட் கலரை எங்களுக்கு காண்பியுங்கள், அதற்கு பொருத்தமாக நாங்கள் நெரோலாக் ஷேட் தேர்வு செய்கிறோம்.

அறிந்துகொள்ளுங்கள்

இன்ஸ்பையர் ஆகுங்கள்

உங்கள் வீட்டுக்கான சிறந்த பொருத்தத்தை இங்கேயே தேர்ந்தெடுங்கள்.

பெயின்ட்டிங் டிப்ஸ் மற்றும் ட்ரிக்ஸ்

சில நேரங்களில் தனிப்பட்ட டச் தேவைப்படும். இங்கேயுள்ள 6 எளிதான வழிகளை பின்பற்றி, உங்கள் வழியில் சுவரை மேம்படுத்துங்கள்

கண்டறியுங்கள்

தி இன்ஸ்பிரேட்டர்

உலகமெங்கிலுமிருந்து சிறந்த அலங்காரத்தை தேர்ந்தெடுத்து உங்கள் கலையை உருவாக்குங்கள்

கண்டறியுங்கள்

லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட்ஸ்

உலகமெங்கிலும் உள்ள ட்ரெண்ட்சிலிருந்து உங்களுக்கான மிகுந்த புகழ்பெற்ற நிறத்தை தேர்ந்தெடுங்கள்

கண்டறியுங்கள்

SEND US YOUR QUERIES

உங்கள் கேள்விகளை எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்