மொழிகள்

உட்புற ஸ்டைல் கைடு

அர்பன் சென்ஸ்

​அர்பன் சென்சிபிளிட்டி என்ற இந்த தீம், மிடில் டோன் மூலமாக அனைத்து நான்கு சுவர்களையும் பெயின்ட் செய்வதுதான். இதனால், அந்த இடம் இசைவாகவும், கூட்டைப்போலவும் தெரியும்.

அர்பன் சென்ஸ்

​Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.

அர்பன் சென்ஸ்

ஸ்மோக்கி பிங்க் நிறத்துடன் ஒரு மார்டன் லிவ்விங் ரூம், வசதியான ஒரு பெரு நகர அனுபவத்தை கொடுக்கும். கீழ்மட்டத்தில் மட்டும் வண்ணங்களை பயன்படுத்துவது அறைக்கு கூடுதல் அழகை கொடுக்கும்.

அர்பன் சென்ஸ்

​போல்ட் க்ரிம்சன் அல்லது சாம்பல் வண்ண நிறத்துடன் வலுவான பிங்க் இணைந்தால் அது தனித்துவமான பரிமாணத்தை கொடுக்கும். மோனோக்ரோமேடிக் பேலட் உள்ளேயே இது தனக்கான பணியைசெய்துவிடும்.

SEND US YOUR QUERIES

உங்கள் கேள்விகளை எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்