ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

EXTERIOR STYLE GUIDE

ਨੇਰੋਲੈਕ ਦੀ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਕਲਰ ਗਾਇਡ ਅਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਲਰ ਪੈਲੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ, ਇੱਕ ਚਟਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱਕ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੇਰੋਲੈਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਸਹੀ ਕਲਰ ਪੈਲੇਟ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ।

MASTERPIECEWHITES

A White in its innumerable tints is a perfect backdrop to a modern art filled home. It is like the canvas against which all the elements of a home come to life.

Know More

URBANSENSE

More and more homes are being designed to fit into an urban sensibility. Sensitive palettes of muted creams and red pinks give these homes a sensual Urban Sense.

Know More

SUNLITBLISS

For homes that are truly comfortable, where we look for a Sunlit Bliss. Familiar woods, ethnic fabrics and warm colours of yellow, ochre, orange and olive make for a cozy home.

Know More

EXOTICESCAPE

Whether you’re the entertainer, lounger, or bohemian free-body, you will want one area in your home which is an exotic escape. This is the one place where you stay at home and make it a dream getaway.

Know More

TROPICALPARADISE

It’s time to turn your home into a trendy Tropical Paradise. Large Plants, strong colours and natural accents in the décor bring abundant lushness into the home.

Know More

MODERNMONOCHROME

The home is a cocoon in this modernist palette of coloured neutrals. All manner of gray and brown for walls bring a calm sophistication. Enveleping the room like a comforting shell.

Know More

SECRETGARDEN

While you live in bustling streets and high-rise buildings, there is always that desire for a Secret Garden. A hidden green space you can call your own.

Know More

SEND US YOUR QUERIES

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜੋ