ಭಾಷೆಗಳು

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಕಾಯಿಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕಾಯಿಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ದ್ರವರೂಪದ ಪೇಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಟಾಪ್ ಕೋಟ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಕೋಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರ್‍ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಹಲವಾರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫಿನಿಶ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಉಕ್ಕು/ಅಲುಮಿನಿಯಂ ಕಾಯಿಲ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ರೋಲ್ ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹಚ್ಚಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್‍ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ರೀಕಾಯಿಲ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪೂರೈಸಬಹುದು.

ಕಾಯಿಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿದೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿರದ ಬಾಡಿಗಳನ್ನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಪರ್ಕೊಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಪ್ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದರಿಂದ ವಿಓಸಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

 

coil-coating
 1. ಬೇರ್‍ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನು ಸುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ

 2. ಬಿಕಾಯಿಲ್ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್

 3. ಸಿಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್‍ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್

 4. ಡಿಲೋಹದಿಂದ ಗ್ರೀಸ್ ತೆಗೆಯುವುದು, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಉಜ್ಜುವುದು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರೀಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್

 5. ಒಣಗಿಸುವ ಅವನ್

 6. ಎಫ್ಪ್ರೈಮರ್‍ ಘಟಕ – ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಬದಿ

 1. ಜಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅವನ್

 2. ಎಚ್ಕೋಟಿಂಗ್ ಘಟಕ – ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಹಚ್ಚಲಾದ ಟಾಪ್ ಕೋಟ್

 3. ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅವನ್

 4. ಜೆಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವುದು – ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬದಿಗಳು, ಅಥವಾ ಎಂಬಾಸಿಂಗ್

 5. ಕೆಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್‍ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ (ಎಕ್ಸಿಟ್)

 6. ಎಲ್ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ಲೋಹವನ್ನು ರೀಕಾಯಿಲ್ ಮಾಡುವುದು

 

 

ಕಾಯಿಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇತರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ?

 • ಕಾಯಿಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಪೇಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಲೋಹದ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ
 • ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯೂರ್‍ ಮಾಡಲಾಗಿ, ತಂಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ, ಸುತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ
 • ಕೋಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಕಾಯಿಲ್ ಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
 • ಮೊದಲು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವುದು - ಪ್ರೀಪೇಂಟೆಡ್
 • ಇತರ ಪೇಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಡಿ ಎಫ್ ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ
 • ಪೇಂಟ್ ಹಚ್ಚುವಾಗ 100% ದಷ್ಟು ಪೇಂಟ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಪೇಂಟ್ ಹಚ್ಚುವ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಸಾಲ್ವಂಟ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಎಮಿಶನ್ ದಿಂದಾಗಿ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ
 • ಬೇಗ ಹಚ್ಚಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕ ಉತ್ಪಾದಕತೆ

Write To US - Dev

ನಮಗೆ ಬರೆಯಿರಿ

 
1 Start 2 Complete