ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ

ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ/ਕੋਆਇਲ ਕੋਟਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

 • ਵੈਦਰ ਬੋਰਡ
 • ਸਾਈਡਿੰਗ
 • ਛੱਤਾਂ
 • ਪ੍ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਇਮਾਰਤਾਂ
 • ਪਰਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ
 • ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ
 • ਸਲਾਈਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਟਰ
 • ਸਨ ਸ਼ੇਡਜ਼
 • ਕਾਪੀਜ਼ ਆਫ਼ ਗੈਸ ਸਲੈਕਸ਼ਨ
 • ਸ਼ਟਰ
 • ਫਾਲਸ ਸੀਲਿੰਗ
 • ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਵਿਲਾ
 • ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਟੰਬਲ ਡ੍ਰਾਈਰ
 • ਓਵਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ
 • ਰੈਫਰੀਜਿਰੇਟਰ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਜਰ
 • ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ 

 

ਕੋਆਇਲ ਕੋਟਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ 

 • ਕੋਲਡ ਰੋਲਡ ਸਟੀਲ
 • ਗੈਲਵੇਨਾਇਜਡ ਸਟੀਲ
 • ਗੈਲਵੈਲਿਊਮ ਸਟੀਲ
 • ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ
 • ਐਲਮੀਨੀਅਮ
 • ਐਲਮੀਨੀਅਮ ਫੁਆਇਲ

Write To US - Dev

ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੋ

 
1 Start 2 Complete