ಭಾಷೆಗಳು

ಇಂಟೀರಿಯರ್‍ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೈಡ್

ನಗರಾನುಭವ

​ನಗರಾನುಭವ ನೀಡುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೂ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಂತಹ ಮನಮೋಹಕ ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ಲ.

ನಗರಾನುಭವ

ಲೋರೆಮ್ ಇಪ್ಸಮ್ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದ ನಕಲಿ ಪಠ್ಯವಾಗಿದೆ. 1500 ರಿಂದ ಅಜ್ಞಾತ ಮುದ್ರಕವು ಗಾಲಿ ರೀತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಉದ್ಯಮ ಲೋಪವು ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ನಕಲಿ ಪಠ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನಗರಾನುಭವ

​ಮಂದ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ನಗರದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಕೋಣೆಯ ಕಳೆ ಬೇರೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ.

ನಗರಾನುಭವ

​ಕಡುಗೆಂಪು ಅಥವಾ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಜೊತೆ ಮಂದ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಸಂಗಮದಿಂದಾಗಿ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೊನೊಕ್ರೋಮ್ ಬಣ್ಣಗಳ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.

SEND US YOUR QUERIES

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ