भाषा

इंटिरिअर स्टाईल गाईड

शहरी  संवेदन

शहरी संवेदनांचा चा विचार करता एखाद्या खोलीतील चारही भिंती पिच रंगाच्या मिडलटोनमध्ये रंगवा. यामुळे ही खोली अखंड आणि एखाद्या कोशासारखी भासेल

शहरी  संवेदन

​Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.

शहरी संवेदन

आधुनिक लिव्हिंग रुमला स्मोकी पिंक रंग शहराच्या सभ्यतेची झालर बहाल करेल. हा रंग केवळ भिंतीच्या खालील बाजूस लावल्यास त्याचा प्रभाव जास्त पडेल.

शहरी संवेदन

मोनक्रोमॅटिकपॅलटमधून निवडलेल्याब्लशपिंक रंगासह ग्रेवाक्रिमसन रंगाची सांगड घालत या जागेला एक वैशिष्ट्यपूर्ण आयाम देता येईल.

SEND US YOUR QUERIES

तुमचे प्रश्न आम्हाला पाठवा