மொழிகள்

வாடிக்கையாளர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்

 
எங்கள் குழந்தைக்கு 4 மாதங்கள் ஆகிறது.

நாங்கள் நெரோலாக் எகோ கிளீன் கொண்டு அவள் அறைக்கு பெயின்ட் செய்தோம். பெயின்ட் பூசப்பட்டதுமே அது வேறுபட்டது என்பதை உணர்ந்தோம். அறையில் சுத்தமாக வாடையே வரவில்லை! அறை முன்னால் இருந்ததைவிட தூய்மையானதாகவும், சுத்தமானதாகவும் இருந்தது. .

திரு மற்றும் திருமதி. சத்தா
 
 
நெரோலாக் எக்செல்லில் தூசி எப்படி ஒட்டாமல் இருக்கிறது என்பது முற்றிலும் அதிசயமானது.

சில நேரங்களில் அது ஒரு கேமரா ட்ரிக் போல் தெரிகிறது.

திரு. சந்தீப்
 

SEND US YOUR QUERIES

உங்கள் கேள்விகளை எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்