भाषा

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
सादर करा

एनएपी (अॅक्रेलिकवर आधारित एनसी )

उत्पादनाची वैशिष्ट्ये

  • अॅक्रॅलिकवर आधारित एनसी पेंट
  • सामान्य एनसी पेंटपेक्षा चांगली चमक
  • लवकर वाळतो
  • पॉलिश करण्यास सोपा
  • व्हीओसी उत्सर्जनाचे कमी प्रमाण
    • सर्व प्रकारची वाहने आणि लाकडाच्या पृष्ठभागांच्या रिफिनिशिंगसाठी उत्तम 
  • किफायतशीर
  • पुट्टी, प्रायमर, थिनर और सॉलिड टॉप कोट उपलब्ध

Write To US - Dev

आम्हाला लिहा

 
1 Start 2 Complete