ഭാഷകള്‍

നെറോലക്ക് ഓട്ടോ പെയിന്റ്

ഉല്‍പന്ന സവിശേഷതകള്‍

  • അക്രിലിക് ഉള്ള NC പെയിന്‍റ്
  • സാധാരണ NC പെയിന്‍റിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ തിളക്കം
  • വേഗത്തില്‍ ഉണങ്ങുന്നു
  • പോളിഷ് ചെയ്യാന്‍ എളുപ്പം
  • VOC പ്രസരണം കുറയ്ക്കുക സാദ്ധ്യമാക്കി
  • വാഹനങ്ങളും  മരം കൊണ്ടുള്ള പ്രതലങ്ങളും റീ ഫിനിഷ് ചെയ്യാന്‍ ഉത്തമം.
  • ചെലവ് കുറഞ്ഞത്
  • പുട്ടി, , പ്രൈമര്‍ , തിന്നര്‍, സോളിഡ് ടോപ്‌ കോട്ട്  ലഭ്യമാണ്.

SEND US YOUR QUERIES

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക