ഭാഷകള്‍

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
സമർപ്പിക്കുക

പെര്‍ഫെക്റ്റ് മാച്ച്

ഉല്‍പന്ന സവിശേഷതകള്‍:

2K പോളിയൂറിത്തേയ്ന്‍ ബേസ്ഡ്

  • മികച്ച തിളക്കവും കാലാവസ്ഥാ  പ്രതിരോധവും
  • മികച്ച ഹൈഡിംഗ്
  • ഫാക്റ്ററി പാക്ക് സോളിഡ്, മെറ്റാലിക്, പേള്‍ ഫിനിഷുകള്‍
  • നാല് ചക്ര വാഹനങ്ങള്‍, വാണിജ്യ വാഹനങ്ങള്‍, ട്രാക്റ്ററുകള്‍ പൊതുവായ വ്യവസായം   എന്നിവയ്ക്ക് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു.
  • നല്ല പ്രയോഗ സൗകര്യവും ഉയര്‍ന്ന ഉല്‍പാദനക്ഷമതയും
  • ബേസ് കോട്ട്, ടോപ്‌ കോട്ട്, പ്രൈമര്‍ , തിന്നര്‍, ഹാര്‍ഡനര്‍ ശ്രേണി ലഭ്യമാണ്
  • 2K PU ക്ലിയര്‍ കോട്ട് വിവിധ അനുപാതത്തില്‍ ( 2:1, 3:1, 4:1, 10:1) ലഭ്യമാണ്

SEND US YOUR QUERIES

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക