భాషలు

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
సమర్పించండి

పరిపూర్ణ జోడీ

ప్రోడక్ట్ ఫీచర్స్

2కె పోలీయురెథేన్ ఆధారితం

  • అద్భుతమైన గ్లాస్ మరియు వాతావరణ నిరోధకత
  • అద్బుతమైన హైడింగ్
  • ఫ్యాక్టరీ ప్యాక్ సాలిడ్స్, మెటాలిక్, మరియు పెరల్ ఫినిష్ లు
  • నాలుగు చక్రాల వాహనాలు మరియు వాణిజ్య వాహనాలకు సిఫారసు చేయబడింది
  • మంచి పనితీరు తనం మరియు అధిక ఉత్పాతకత
  • బేస్ కోట్, టాప్ కోట్, ప్రైమర్, థిన్నర్, హార్డెనర్ శ్రేణి లభ్యం
  • 2కె పియు క్లియర్ కోట్ విభిన్న నిష్పత్తుల్లో లభిస్తుంది (2:1, 3:1, 4.1 మరియు 10.1)

Write To US - Dev

మాకు వ్రాయండి

 
1 Start 2 Complete