ભાષાઓ

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
સબમિટ કરો
Healthy Home Paint
pro

બ્યૂટીગોલ્ડ

વધુ બહેતર સુંદરતા અને ડાઘ પ્રતિકારક ગુણધર્મો આપવા માટે ખાસ બનાવવામાં આવેલું ટકાઉ કોપૉલીમર રેઝિન આધારિત ઈમ્લશન પેઈન્ટ.

વધુ માહિતી
Healthy Home Paint
pro

પર્લ્સલસ્ટર ફિનિશ

અંદરની દીવાલો માટે પાણી આધારિત સ્પેશિયલ વૉલ પેઈન્ટ જે મોતીની જાદૂઈ ચમક તથા શંખની સ્વાભાવિક સ્થિતિસ્થાપકતાને આત્મસાત કરે છે.

વધુ માહિતી
pro

પર્લ્સલસ્ટર ફિનિશ

અંદરની સપાટી પર ઉપયોગ કરવા માટે વિકસાવવામાં આવેલું ખાસ ઉત્પાદન, જેમાં રંગોને અપારદર્શક બનાવતા ચુનંદા તત્વોનો સમાવેશ વિશેષ પ્રક્રિયા દ્વારા કરવામાં આવે છે

વધુ માહિતી

પ્રેરણા લો

તમારા ઘર માટે સુયોગ્ય પસંદગી અહીંથી શોધો.

પેઈન્ટકરવા માટેની માહિતી અને યુક્તિઓ

કોઈકવાર કેટલીક બાબતોને વધુ બહેતર બનાવવા માટે વ્યક્તિગત સ્પર્શ આપવાની જરૂર હોય છે. તમારી દીવાલોને તમારી મનગમતી શૈલીમાં સજાવવા માટેની છ સરળ પદ્ધતિઓ અહીં રજૂ કરી છે.

શોધો

પ્રેરણાસ્રોત

કોઈકવાર કેટલીક બાબતોને વધુ બહેતર બનાવવા માટે વ્યક્તિગત સ્પર્શ આપવાની જરૂર હોય છે. તમારી દીવાલોને તમારી મનગમતી શૈલીમાં સજાવવા માટેની છ સરળ પદ્ધતિઓ અહીં રજૂ કરી છે.

શોધો

નવતરટ્રેન્ડ્સ

દુનિયાના સૌથી લોકપ્રિય રંગો અને ડિઝાઈન ટ્રેન્ડસમાંથી કરો તમારા મન મુજબની પસંદગી.

શોધો

SEND US YOUR QUERIES

અમને તમારા પ્રશ્નો મોકલો