ಭಾಷೆಗಳು

Let's Get You Started in your wall decor journey

ಪ್ರೇರಕ

ಮೊದಲು ನೀವು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಆಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗಿ. ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಲೆಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ

ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಯೋಜನೆಗಳು

ಕೆಲವು ಕಲೆಗಳು ಉಳಿದವುಗಳಿಗಿಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ

ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗೆ ಮೆರುಗು ನೀಡುವಂತಹ ನೆರೊಲ್ಯಾಕ್ ಶೇಡ್ ಪಡೆಯಿರಿ

ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

ಪೇಂಟ್ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಗಳು

ನಿಜವಾದ ಕೌಶಲ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗ ಸರಿಯಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದಾದರೆ, ಮೂರು ಭಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಈಗಲೇ ಕಲಿಯಿರಿ

ಉತ್ಪಾದನೆಗಳ ಶ್ರೇಣಿ

ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ನೆರೊಲ್ಯಾಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

ಒಳ ಗೋಡೆಗಳ ಪೇಂಟ್ ಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಬಣ್ಣಗಳ, ಟೆಕ್ಸ್ ಚರ್ ಗಳ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗಳ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

ಹೊರ ಗೋಡೆಗಳ ಪೇಂಟ್ ಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಟೀರಿಯರ್ ಪೇಂಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಎಮಲ್ಶನ್ ಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ

ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

ಮೆಟಲ್ ಇನೆಮಲ್ ಪೇಂಟ್ ಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಮೆಟಲ್ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಫಿಟಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ

ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

ಪೇಂಟ್ ಎನ್ಸಿಲರಿ

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಸದಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ

ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

ವುಡ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಫರ್ನಿಚರ್‍ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್ ಗಳನ್ನು ಸದಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ

ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

SEND US YOUR QUERIES

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ